Blisko 5 mld euro ze środków EFS+ na rozwój społeczny

𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐢𝐞𝐬𝐳, 𝐳̇𝐞?
Wczoraj, tj. 12.12.2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła program krajowy pn. 𝐅𝐮𝐧𝐝𝐮𝐬𝐳𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐣𝐬𝐤𝐢𝐞 𝐝𝐥𝐚 𝐑𝐨𝐳𝐰𝐨𝐣𝐮 𝐒𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐞𝐠𝐨 𝐧𝐚 𝐥𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟎𝟐𝟏-𝟐𝟎𝟐𝟕 (𝐅𝐄𝐑𝐒), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus? Program ten identyfikuje kluczowe wyzwania w obszarze polityk społecznych – edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. Nabory uruchomione zostaną w pierwszych miesiącach 2023 roku!
Przeznaczenie środków:
  • rozwój edukacji i uczenia się przez całe życie,
  • kształcenie kadr dla gospodarki,
  • tworzenie równych szans w życiu społecznym i zawodowym,
  • wzmacnianie systemu ochrony zdrowia,
  • poprawę dostępności usług publicznych.
𝐉𝐞𝐬́𝐥𝐢 𝐳𝐚𝐭𝐞𝐦 𝐬𝐳𝐮𝐤𝐚𝐬𝐳 𝐮𝐬ł𝐮𝐠 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐥𝐮𝐛 𝐝𝐨𝐫𝐚𝐝𝐜𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐝𝐥𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞 𝐢 𝐬𝐰𝐨𝐢𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐨𝐰𝐧𝐢𝐤𝐨́𝐰, 𝐣𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬́ 𝐳𝐚𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐚̨ 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐧́ 𝐰 𝐭𝐲𝐦 𝐳𝐚𝐤𝐫𝐞𝐬𝐢𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐤𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭𝐮𝐣 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐧𝐚𝐦𝐢- 𝐩𝐨𝐦𝐨𝐳̇𝐞𝐦𝐲 𝐂𝐢 𝐩𝐨𝐳𝐲𝐬𝐤𝐚𝐜́ 𝐬́𝐫𝐨𝐝𝐤𝐢 𝐧𝐚 𝐫𝐨𝐳𝐰𝐨́𝐣 𝐓𝐰𝐨𝐣𝐞𝐣 𝐟𝐢𝐫𝐦𝐲 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐳𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐮𝐣𝐞𝐦𝐲 𝐩𝐨𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨́𝐥𝐧𝐞 𝐮𝐬ł𝐮𝐠𝐢!
Do usłyszenia, do zobaczenia! 🤓

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.