Dotacje Unijne w Perspektywie Finansowej 2021-2027

Dofinansowanie z Unii Europejskiej to ogromna pomoc dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich. Dzięki bezzwrotnym dotacjom firmy mogą szybciej i skuteczniej rozwijać swoje biznesy, a pozyskane środki mogą przeznaczyć na zakup nowoczesnego parku maszynowego czy rozwój działalności badawczo – rozwojowej.

Jeśli myślisz o rozwoju swojej firmy, chciałbyś wdrożyć nowoczesne rozwiązania czy rozbudować swoje przedsiębiorstwo lub zaistnieć na rynkach zagranicznych, ale nie wiesz skąd pozyskać na to środki to APMM GROUP jest tutaj, aby skutecznie Ci pomóc.

Eksperci APMM GROUP pomogą Ci zweryfikować potrzeby rozwojowe i na ich podstawie przygotują strategię ubiegania się o dotacje unijne w taki sposób, aby Twoja firma uzyskała maksymalne korzyści finansowe i jak największy poziom bezzwrotnych dotacji. Eksperci wspólnie z Tobą zidentyfikują i ograniczą ryzyka związane z realizacją projektu, zaproponują najlepszy model organizacyjny oraz nakreślą ramy całego przedsięwzięcia, przygotują optymalny model finansowy z uwzględnieniem programu, w ramach którego Twoja firma będzie miała największe szanse pozyskania dotacji. 

Eksperci APMM GROUP pomogą Ci przygotować skuteczny wniosek i całą dokumentację aplikacyjną do wybranego programu, a następnie rzetelnie rozliczą przyznaną dotacją, będą zarządzać Twoim projektem przez wszystkie etapy jego realizacji.

W ramach dotacji bezzwrotnych możesz sfinansować:

 • budowę lub rozbudowę hal produkcyjnych;
 • zakup środków trwałych, maszyn i urządzeń oraz linii produkcyjnych,
 • zakup WNiP (np. oprogramowania), patentów, licencji,, know-how,
 • budowę stoiska targowego i wyjazd na targi czy misje gospodarcze,
 • termomodernizację budynków, hal, hoteli i innych obiektów przeznaczonych do wykonywania działalności gospodarczej,
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych pod budowę,
 • rewitalizację obszarów miejskich,
 • instalacje OZE tj. fotowoltaika, pompy ciepła czy kotły na biomasę,
 • szkolenia dla Ciebie i Twoich pracowników,
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych samodzielnie lub przy współpracy z jednostka naukową,
 • wzornictwo, uzyskanie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej,
 • wdrożenie rozwiązań innowacyjnych i ekologicznych w Twojej firmie.

APMM GROUP z sukcesem zrealizuje Twoją inwestycję,  ponieważ na co dzień współpracuje z:

 • jednostkami naukowymi i badawczymi,
 • ekspertami w zakresie uzyskania niezbędnych ekspertyz i opinii dla projektów,
 • rzecznikami patentowymi,
 • bankami, firmami leasingowymi i pożyczkowymi.

Bezzwrotna dotacja może wynieść nawet 85% kosztów projektu!

Klientami APMM GROUP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, ale również spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki czy spółki.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy!

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.