Kalendarz dotacji

Wybierz interesujący Cię obszar

NAZWA DOTACJI

Termin

Możliwe cele dofinansowania

Szczegóły

Obszar

 • Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

  Termin:

  02/08/2024

  30/08/2024

  Wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju. Zakres wsparcia obejmuje działania na rzecz podniesienia konkurencyjności , tj. wsparcie firm w początkowej fazie rozwoju.

  BENEFICJENCI: MŚP na terenie powiatów przygranicznych.

  DOFINANSOWANIE: do 85%

  • Warmińsko-mazurskie
 • Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

  Termin:

  18/06/2024

  16/07/2024

  Umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa. Projekt może obejmować zmianę modelu biznesowego, rozwój niezbędnej infrastruktury, budowę międzynarodowego wizerunku firmy, udział w targach i misjach, tworzenie produktów o wysokim potencjale eksportowym.

  BENEFICJENCI: MŚP

  DOFINANSOWANIE: do 85%

  • Warmińsko-mazurskie
 • Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

  Termin:

  18/06/2024

  16/07/2024

  Pakietowanie produktów i usług, tworzenie nowej oferty produktowo-usługowej. Przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP niebędące podmiotami związanymi lub partnerskimi, mające na celu pakietowanie produktów i usług – minimum trzy różne produkty/usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa i oferowanie ich klientom w formie połączonej.

  • BENEFICJENCI: MŚP
  • DOFINANSOWANIE: do 85%

  • Warmińsko-mazurskie
 • Konkurencyjne i innowacyjne MŚP

  Termin:

  IX.2024

  X.2024

  Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu: tworzenie/budowanie nowej oferty produktowo-usługowej w zakresie odtwarzania gospodarczego dziedzictwa regionu, polegającego na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów). Dostosowanie procesu produkcyjnego/technologii do produkowania wg tradycyjnych receptur/uzyskania (odtworzenia) pierwotnych (historycznych) właściwości produktu, zmiany marketingowe dla produktów opartych na dziedzictwie gospodarczym (wprowadzenie nowych kanałów dystrybucji, nowoczesny design, opakowania), odtworzenie od podstaw tradycyjnych produktów/ usług charakterystycznych dla regionu, przebudowę obiektów na cele prowadzenia działalności gospodarczej związanej z odtwarzaniem gospodarczego dziedzictwa regionu, objętej projektem.

  BENEFICJENCI: MŚP

  DOFINANSOWANIE: do 85%

  • Warmińsko-mazurskie
 • Działalność B+R+I przedsiębiorstw

  Termin:

  IX.2024

  X.2024

  Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw z organizacjami badawczymi, w tym również usług B+R dla firm oraz ochronę własności intelektualnej.

  • BENEFICJENCI: Przedsiębiorstwa (w tym przedsiębiorstwa duże) Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.
  • DOFINANSOWANIE: do 85%

  • Warmińsko-mazurskie
 • Kredyt ekologiczny (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

  Termin:

  25/04/2024

  25/07/2024

  W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne: termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów zarządzania energią, systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacje OZE i magazyny energii.

  • BENEFICJENCI: MŚP, small i midcaps
  • DOFINANSOWANIE: od 15% do 80%

  • Dolnośląskie
  • |
  • Kujawsko-pomorskie
  • |
  • Łódzkie
  • |
  • Lubelskie
  • |
  • Lubuskie
  • |
  • Małopolskie
  • |
  • Mazowieckie
  • |
  • Opolskie
  • |
  • Podkarpackie
  • |
  • Podlaskie
  • |
  • Pomorskie
  • |
  • Śląskie
  • |
  • Świętokrzyskie
  • |
  • Warmińsko-mazurskie
  • |
  • Wielkopolskie
  • |
  • Zachodniopomorskie
 • Kredyt ekologiczny (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

  Termin:

  17/10/2024

  30/12/2024

  W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne: termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów zarządzania energią, systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacje OZE i magazyny energii.

  • BENEFICJENCI: MŚP, small i midcaps
  • DOFINANSOWANIE: od 15% do 80%

  • Dolnośląskie
  • |
  • Kujawsko-pomorskie
  • |
  • Łódzkie
  • |
  • Lubelskie
  • |
  • Lubuskie
  • |
  • Małopolskie
  • |
  • Mazowieckie
  • |
  • Opolskie
  • |
  • Podkarpackie
  • |
  • Podlaskie
  • |
  • Pomorskie
  • |
  • Śląskie
  • |
  • Świętokrzyskie
  • |
  • Warmińsko-mazurskie
  • |
  • Wielkopolskie
  • |
  • Zachodniopomorskie
 • Kredyt ekologiczny (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

  Termin:

  25/04/2024

  25/07/2024

  W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne: termomodernizacja budynków (np. docieplenie ścian, fundamentów, dachów, wymiana lub modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji) wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń/linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie, zakup i instalacja systemów zarządzania energią, systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii, wymiana oświetlenia na energooszczędne, instalacje OZE i magazyny energii.

  • BENEFICJENCI: MŚP, small i midcaps
  • DOFINANSOWANIE: od 15% do 80%

  • Dolnośląskie
  • |
  • Kujawsko-pomorskie
  • |
  • Łódzkie
  • |
  • Lubelskie
  • |
  • Lubuskie
  • |
  • Małopolskie
  • |
  • Mazowieckie
  • |
  • Opolskie
  • |
  • Podkarpackie
  • |
  • Podlaskie
  • |
  • Pomorskie
  • |
  • Śląskie
  • |
  • Świętokrzyskie
  • |
  • Warmińsko-mazurskie
  • |
  • Wielkopolskie
  • |
  • Zachodniopomorskie
 • Granty na Eurogranty (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

  Termin:

  18/04/2024

  17/04/2025

  Przygotowanie Eurograntu – projektu planowanego do realizcji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej; w ramach projektu można sfinansować: usługa doradcza, opracowanie studium wykonalności, przygotowanie wniosku o Eurogrant, organizacja spotkań z partnerami, koszty tłumaczenia dokumentacji.

  • BENEFICJENCI: MŚP
  • DOFINANSOWANIE: do 100%

  • Dolnośląskie
  • |
  • Kujawsko-pomorskie
  • |
  • Łódzkie
  • |
  • Lubelskie
  • |
  • Lubuskie
  • |
  • Małopolskie
  • |
  • Mazowieckie
  • |
  • Opolskie
  • |
  • Podkarpackie
  • |
  • Podlaskie
  • |
  • Pomorskie
  • |
  • Śląskie
  • |
  • Świętokrzyskie
  • |
  • Warmińsko-mazurskie
  • |
  • Wielkopolskie
  • |
  • Zachodniopomorskie
 • Promocja marki innowacyjnych MŚP (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki)

  Termin:

  15/10/2024

  28/11/2024

  Wsparcie promowania marek produktowych polskich MŚP poprzez Markę Polskiej Gospodarki. Wsparcie uzyskają projekty, przewidujące udział w wydarzeniach targowych i konferencyjnych określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki w kalendarzu imprez targowych kluczowych dla rozwoju wybranych branż gospodarki oraz wyjazdowe misje gospodarcze prowadzone na tych rynkach: koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa przedsiębiorstwa w danych targach lub danej wystawie; koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w targach lub misjach gospodarczych poza granicami RP; przygotowania i przeprowadzenia kampanii promocyjnej w związku z udziałem w targach i organizacją wyjazdowych misji gospodarczych; koszty pośrednie.

  • BENEFICJENCI: MŚP
  • DOFINANSOWANIE: do 50%

  • Dolnośląskie
  • |
  • Kujawsko-pomorskie
  • |
  • Łódzkie
  • |
  • Lubelskie
  • |
  • Lubuskie
  • |
  • Małopolskie
  • |
  • Mazowieckie
  • |
  • Opolskie
  • |
  • Podkarpackie
  • |
  • Podlaskie
  • |
  • Pomorskie
  • |
  • Śląskie
  • |
  • Świętokrzyskie
  • |
  • Warmińsko-mazurskie
  • |
  • Wielkopolskie
  • |
  • Zachodniopomorskie

2022 © APMMGROUP.COM All rights reserved.