Kredyt na innowacje technologiczne i eko innowacje

Świetne informacje dla innowacyjnych przedsiębiorców! Już w październiku ruszy nabór wniosków w ramach konkursu „Kredyt na innowacje technologiczne”.  Informacja została przekazana przez przedstawicieli Banku Gospodarstwa Krajowego podczas webinarium pn. „Ekologiczne oraz innowacyjne projekty z Bankiem Gospodarstwa Krajowego”.

Nabór wniosków nie będzie znacząco odbiegła od naborów z lat 2014-2020, nasi eksperci przeprowadzą dla Ciebie bezpłatną analizę szans na realność uzyskania dofinansowania, które może wynieść max. 70% kosztów inwestycji.

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Wdrażana technologia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, bądź też wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

NOWOŚĆ – możliwość wprowadzenia innowacji na skalę przedsiębiorstwa – na podstawie innowacyjnej technologii możesz wprowadzić do firmy produkty lub usługi dotąd nieoferowane;

  • rozszerzenie katalogu wydatków kwalifikowalnych – m.in.:

koszt zakupu, montażu i uruchomienia środków trwałych oraz koszty ich transportu;

roboty i materiały budowlane (w celu budowy lub rozbudowy budynków);

zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej;

studia, ekspertyzy czy projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej wykonane przez doradców zewnętrznych;

koszt najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli;

  • zniesienie obowiązku wniesienia wkładu własnego w projekt – jeżeli Twoja zdolność kredytowa na to pozwala, bank kredytujący może przyznać Ci kredyt technologiczny na finansowanie do 100 proc. wartości projektu.

NOWOŚCIĄ BĘDZIE RÓWNIEŻ FINANSOWANIE EKOLOGICZNYCH INNOWACJI W OBSZARZE WPROWADZANIA NA RYNEK NOWYCH LUB ZNACZĄCO ULEPSZONYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG DOTYCHCZAS NIE OFEROWANBYCH PRZEZ TWOEJ PRZEDSIEBIORSTWO.

Nabór rozpoczyna się już w październiku, dlatego warto rozpocząć przygotowania już teraz aby zdążyć opracować wszystkie niezbędne dokumenty.

Leave a Reply

2022 © APMMGROUP.COM All rights reserved.