Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej!

 • Myślisz o rozwoju nowego pomysłu biznesowego?
 • A może szukasz wsparcia finansowego w celu lepszego dostosowania firmy do potrzeb i wymagań klientów oraz zwiększenia atrakcyjności oferowanych przez Ciebie produktów i usług?

Jeśli TAK to Program Operacyjny Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 jest dla Ciebie! W zależności od Twoich potrzeb możesz otrzymać od kilkuset tysięcy aż do 5 000 000 zł!

 

WIĘCEJ O PROGRAMIE PONIŻEJ:

Cel główny programu:

 • Utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia.

Cele szczegółowe programu:

 • wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw;
 • zwiększenie atrakcyjności miast i podniesienie jakości życia mieszkańców w dobie zmian klimatu;
 • zwiększenie dostępności transportowej Polski Wschodniej;
 • rozwój społeczno-gospodarczy dzięki turystyce.

Zakres terytorialny:

 • województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko- mazurskie oraz część województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów), tzw. region statystyczny mazowiecki regionalny.

Adresaci:

 • MŚP prowadzące działalność lub zamierzające prowadzić działalność na terenie Polski Wschodniej;
 • ośrodki innowacji jako animatorzy Platform startowych dla start-upów;
 • duże przedsiębiorstwa – operatorzy dystrybucyjni sieci elektroenerget.;
 • parki narodowe; jednostki samorządu terytorialnego;
 • zarządcy infrastruktury kolejowej (m.in. PKP PLK S.A. i PKP S.A).

Obszary wsparcia:

 • przedsiębiorczość: wsparcie dla start-upów, innowacje dzięki zmianom wzorniczym, automatyzacja i robotyzacja, transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, pożyczki na inwestycje w turystykę
 • energia i klimat: rozwój inteligentnych sieci energetycznych, dostosowanie miast do zmian klimatu, ochrona bioróżnorodności, podnoszenie świadomości ekologicznej
 • zrównoważona mobilność miejska
 • transport: rozbudowa ponadregionalnej infrastruktury drogowej i kolejowej
 • zrównoważona turystyka: tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych.
 

Skontaktuj się z nami, przygotujemy dla Ciebie skuteczny wniosek i całą dokumentację aplikacyjną do wybranego projektu, będziemy wspierać Cię na każdym etapie realizacji i rzetelnie rozliczymy przyznane środki!

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.