Umowa Partnerstwa to rekordowe 76 mld euro, czyli około 350 mld zł dla Polski

30.06.2022 została wręczona decyzja o Umowie Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 będzie wdrażana w oparciu o konkretne formy wsparcia dla poszczególnych osób, firm i jednostek samorządu terytorialnego. Zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych, szesnastu programów regionalnych, programów współpracy transgranicznej i transnarodowej.

Obecnie na etapie szczegółowych uzgodnień znajduje się osiem nowych programów krajowych:

 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 24 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld euro
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,6 mld euro
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4 mld euro
 • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich (PTFE) – 550 mln euro
 • Fundusze Europejskie dla Rybactwa (PFER) – 512 mln euro
 • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) – 525 mln euro.

Będzie można również skorzystać z dofinansowania projektów z jednego z trzech Instrumentów Terytorialnych, tj.:

 • Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT);
 • Inny Instrument Terytorialny (IIT).

Ich celem jest wzmocnieniu współpracy i partnerstw samorządów, które realizują wspólne działania rozwojowe na podstawie strategii terytorialnych. Wpisują się one w cele określone na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim.

Dla kogo, kiedy i gdzie

O wsparcie z poszczególnych instrumentów finansowych będą mogły ubiegać się:

 • Osoby fizyczne,
 • Firmy prywatne,
 • Jednostki samorządu terytorialnego.

Wydanie decyzji w sprawie uruchamiania poszczególnych programów, które są objęte Umową Partnerstwa, nastąpi w IV kwartale 2022 r. Sukcesywnie, w ramach zatwierdzania kolejnych programów, będą też uruchamiane konkursy, a za nimi pójdą pierwsze płatności do podmiotów, które otrzymają dofinansowanie na swoje projekty. Planujemy, że nastąpi to na początku 2023 r.

Skala możliwego dofinansowania zależeć będzie również od województwa, na terenie którego dany projekt będzie realizowany. Regiony słabiej rozwinięte, które stanowią dominującą większość terytorium Polski, będą mogły liczyć na dofinansowanie nawet do 85% realizowanego przedsięwzięcia. Dotyczy to wszystkich województw w naszym kraju, z wyjątkiem dolnośląskiego i wielkopolskiego, gdzie wsparcie może sięgnąć max. 70%. Najniższym poziomem dofinansowania został objęty region warszawski stołeczny – 50%.  

Więcej przeczytasz na stronie:

Odnośnik

Dodaj komentarz

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.