Usługi cyberbezpieczeństwa i RODO

Cyberbezpieczeństwo działa jak tradycyjna ochrona – jego zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom i ich systemom komputerowym. W prawdziwym świecie wystarczy Ci domofon i zamykane na klucz okna, ale w świecie wirtualnym nie jest to aż tak proste. Internetowi złodzieje mogą wejść w posiadanie Twoich danych na wiele sposobów. Jeśli prowadzisz firmę i przechowujesz w swojej bazie dane wrażliwe, pomyśl czy są one odpowiednio zabezpieczone.

Istnieje cały szereg regulacji prawnych, które wymuszają na firmach prawidłowe przechowywanie danych osobowych, nie tylko z uwagi na przepisy RODO, ale również w celu zabezpieczenia przed utratą informacji handlowych, know-how firmy czy danych finansowych przedsiębiorstwa.

APMM GROUP oferuje usługi w zakresie:

 • wykonywania audytów i wdrożeń RODO, bezpieczeństwa informacji,
 • cyberbezpieczeństwa,
 • systemów zarządzania,
 • systemów branżowych takich jak FSC, KZR-INIG,
 • Lean Management,
 • Six Sigma,
 • Servqual & Servperf – oceny jakości produkcji i usług, opomiarowania i ukierunkowania na najkorzystniejsze rezultaty w zmiennym otoczeniu,
 • mapowania i optymalizacji procesów produkcyjnych, usługowych, handlowych, organizacyjnych i marketingowych,
 • wdrażania efektywnościowych systemów wynagradzania i nagradzania pracowników produkcyjnych, wspierających produkcję, pracowników świadczących usługi dla klientów, pracowników sprzedaży i pracowników administracyjnych,
 • skracania czasów i podnoszenia efektywności operacji produkcyjnych, usługowych i sprzedażowych,
 • Zarządzania Jakością wg ISO 9001,
 • Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14000,
 • Zarządzania BHP – systemy zgodności z prawem i normami,
 • Zarządzania bezpieczeństwem usług teleinformatycznych wg ISO 20000,
 • Zarządzania bezpieczeństwem w produkcji, magazynowaniu i obrocie wyrobami spożywczymi wg ISO 22000,
 • Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001,
 • Zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw (spedycja, transport, logistyka) wg ISO 28000,
 • Zarządzania ryzykiem WG ISO 27005 (bezpieczeństwo informacji) i 31000 (ryzyko strategiczne i operacyjne),
 • Zarządzania ciągłością działania,
 • działań antykorupcyjnych wg ISO 37001,
 • FSC CoC – Chain of Custody,
 • zrównoważonej Produkcji Biopaliw i Biopłynów KZR-INIG-PIB,
 • zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP),
 • AEO – Authorised Economic Operator – systemów zarządzania dla organizacji dokonujących obrotu towarami z krajami nienależącymi do Unii Europejskiej,
 • SBO – Strefy Bezpieczeństwa w Outsourcingu,
 • Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • innych norm, regulacji, metod i zasad wymaganych przez klientów organizacji chcącej dokonać wdrożeń.

Wdrożenia RODO kojarzą się wielu osobom z czymś trudnym do zrozumienia, a tym bardziej — przeprowadzenia. Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wymusza zarówno na prywatnych przedsiębiorcach, jak i na administracji publicznej oszacowanie ryzyka związanego z posiadanymi i przetwarzanymi zasobami informacyjnymi oraz zastosowanie do nich odpowiedniej ochrony. Od chwili wejścia w życie tej dyrektywy pomogliśmy w wielu miejscach w jej wprowadzeniu, zdobywając cenne doświadczenie i rozwiązując pozornie nawet najbardziej zawiłe problemy.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twoje dane są prawidłowo i właściwie chronione, skontaktuj się z APMM GROUP, eksperci pomogą Ci to sprawdzić i wdrożyć najlepsze rozwiązanie dopasowane  dla Twojego biznesu.

Sprawdź możliwości dofinansowania dla Twojej firmy!

2022 © APMMGROUP.COM Wszystkie prawa zastrzeżone.